Information om vårt hus

Ritaren 5 & 12

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ritaren 5 & 12!

Vi är en stabil och välskött förening, i en lugn del av Södermalm ett stenkast från både Skanstull, Götgatan och Rosenlundsparken. Årstaviken är på kort promenadavstånd.

Föreningen har mycket god ekonomi, och består av 80 bostadsrättslägenheter, 1 hyreslägenhet samt 6 hyreslokaler.

Kommunikationsmöjligheterna är mycket goda, med flera olika busslinjer inom kvarteren och både tunnelbana samt pendeltåg inom 10 minuters promenad.

Våra vackra fastigheter är byggda 1905, och mycket av sekelskifteskänslan är bevarad.

I föreningen ingår fyra innergårdar, en vacker nyuppförd uteplats med växter och sittplatser. Vi har också en gemensam stor grill. I fastigheten har vi tre tvättstugor, varav två är nyligen renoverade, och en kommer renoveras under 2020. Vi har också ett garage, samt källarförråd till alla lägenheter. I månadsavgiften ingår TV med ComHems grundutbud, bredband 100 mb och IP-telefoni.

Slutligen har vi en väldigt trevlig stämning i föreningen där vi hälsar på varandra och hjälps åt att ta hand om våra fastigheter, bland annat genom höst och vår-städning.

Föreningen

Vår bostadsrättsförening består av fastigheterna Ritaren 5 och Ritaren 12.

Det är trappuppgångarna Grindsgatan 35 och 37, Blekingegatan 18 och 20 gatu- och gårdshus.

Föreningen bildades 1999 och 2001 köpte vi fastigheterna från Familjebostäder.

Föreningen har 81 lägenheter som idag är fördelade på 80 bostadsrätter och 1 hyresrätt. I fastigheterna finns även 6 hyreslokaler och ett garage.

Gatans historia

Grindsgatan har funnits som namn på olika gatusträckningar på Söder sedan 1600-talet. Grinds tegelbruk som låg vid nuvarande Eriksdalsbadet finns omnämnt 1578. Trakterna var långt fram i tiden utnyttjade som betesmarker för invånarna på stadsholmen och vid huvudvägen söderut från staden fanns antagligen en grind i inhägnaden som gett upphov till namnet. Nuvarande Grindsgatan fick sitt namn 1949. Tidigare utgjorde den en del av Swedenborgsgatan efter den kände vetenskapsmannen som 1743 förvärvade en malmgård på Söder där han levde fram till sin död. Assessorsgatan vill erinra om Emanuel Swedenborgs levnadsställning då han under en period var assessor vid Bergskollegium.

Byggnades historia

Dessa hus lät uppföras åren 1904-05 av byggherrarna W Hagberg och E A Johansson med Dorph och Höög som arkitekter. Victor Dorph (1862-1950) och Anders Höög (1862-1930) drev sin tids i särklass mest produktiva arkitektkontor. Gemensamt och i andra konstellationer svarade de för mer än 400 byggnader i Stockholm. Större delen av kvarteret utgör en samordnad och enhetlig komposition av samma upphovsmän. Husen präglas av måttfull jugendstil med släta enkla putsfasader med sparsmakade inslag av stram linjeornamentik och stiliserande växtmotiv mest markerat högst upp. Tidstypiskt är även markeringen av bottenvåningen med natursten, det rundade hörnet och den med frontespiser brutna taklinjen liksom den högresta karaktären

Fakta

Ombyggnad / renovering

  • 1976 – Fastigheten totalrenoverades och bland annat utfördes utbyte av samtliga rörstammar.
  • 1996 – Ommålning av fönstren mot gatan.
  • 1997 – Installerades vattenburen fjärrvärme och nytt ventilationssystem.
  • 2005 – Spolning av samtliga rörstammar skedde. Hissar installerades från plan 5 till de nybyggda vindarna. Elinstallationer har bytts ut.
  • 2007 – Installerades egen undercentral för fjärrvärme.
  • 2011 – Ommålning av fönstren mot gården.
  • 2012 – Spolning av samtliga rörstammar skedde. Beräknad livslängd på rörstammarna är satt till 2035.

Yta och utformning
Uppgifter om lägenheternas yta och utformning framgår av lägenhetsförteckningen

Grundläggning
Murar eller plintar på berg

Källarytterväggar
Betong och sten

Stomme
Tegel och betong

Bjälklag
Över källare: Betong och stålbalkar

Mellanbjälklag
Trä

Vindsbjälklag
Trä, brandisolerat

Fasader
Putsade. Renovering av fasaderna på innergårdarna skedde 2004. Renovering av fasader mot Grindsgatan och Blekingegatan skedde 2007

Fönster
Karmar och bågar av trä. Två-glasfönster

Yttertak
Sadeltak med takbeläggning av falsad plåt

Trapphus
Trapp- och golvbeläggning av sten. Väggar och tak målade

Hissar
En hiss för 4 personer i vardera trapphus

Tvättstugeutrustning
3 tvättstugor med totalt 7 tvättmaskiner, 2 centrifuger, 3 torktumlare och 3 torkskåp

Uppvärmning
Vattenburen fjärrvärme levererad från egen undercentral. 
Kakelugnar finns i flertalet lägenheter, och dessa får användas om man har ett godkänt provtryckresultat. 
Det råder det generellt eldningsförbud i fastighetens kakelugnar i de fall man inte har godkänt provtrycksresultat.

Ventilation
Mekanisk frånluft. Senast registrerad OVK gjordes 2009. Ny OVK skall utföras år 2020

Installationer
Vatten- och avlopp, el och fjärrvärme genom anslutning till de allmänna anläggningarna

Förråd
Lägenhetsförråd i källare

Vad vi har

Dessa saker erbjuder föreningen

Uteplats

Vi har en gemensam, nyligen renoverad uteplats för alla i föreningen.

Förråd

Alla medlemmar har tillgång till ett eget förråd.

Skuldfri

Föreningen har god ekonomi och är skuldfri.

Nära till allt

Vi har ett lugnt läge, men ändå nära till natur och stadspuls.

Tvättstugor

Föreningen har tre jättefina tvättstugor.

Bredband

I månadsavgiften ingår TV, bredband och IP-telefoni.

Samarbetspartners/Avtal

Följande företag anlitar Brf Ritaren 5 & 12

Föreningen anlitar SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) för ekonomisk förvaltning. Det är till dem du kan vända dig till om du har frågor rörande fakturor för månadsavgiften,  pantbrev och liknande. Kontaktuppgifter hittar du om du väljer Kontakt ovan.

https://sbc.se/

Låsmakarna. För mer information om nycklar välj För medlem/Bra att veta/Nycklar ovan.

http://www.lasmakarna.se/

Naturligt Rent NRSE

https://nrse.se/

Fastighetshjälpen Lindgren

Föreningen är kollektivt ansluten till ComHem. För mer information välj För medlem/Bra att veta/Bredband/Kabel-TV ovan.

https://www.comhem.se/