Vi önskar Dig välkommen till Brf Ritaren 5 & 12!

Vår bostadsrättsförening består av fastigheterna Ritaren 5 och Ritaren 12. Det är uppgångarna Grindsgatan 35 och 37, Blekingegatan 18 och 20 gatu- och gårdshus. Föreningen bildades 1999 och 2001 köpte vi fastigheterna från Familjebostäder. Boendet ändrades då från hyresrätt till bostadsrätt. Föreningen har 81 lägenheter som idag är fördelade på 79 bostadsrätter och 2 hyresrätter. I fastigheterna finns även 6 lokaler och ett garage.

Här har vi samlat allmän och praktisk information om vår förening. Du är självklart välkommen att höra av dig till någon i styrelsen för övriga frågor eller synpunkter!

Bra att veta

Här har vi försökt samla allt som vi tror ni vill veta. Om något är oklart, saknas eller är felaktigt, vänligen kontakta styrelsen. Välj Kontakt ovan för kontaktuppgifter.

Andrahandsuthyrning är endast tillåten efter tillstånd av styrelsen. Ansökan görs skriftligt.

Bostadsrättsinnehavare/hyresrättsinnehavaren ska ha beaktansvärda skäl för att hyra ut i andra hand.

Exempel på beaktansvärda skäl är enligt hyreslagen:

  • Ålder
  • Sjukdom
  • Tillfälligt arbete på annan ort
  • Särskilda familjeförhållanden

Vid uthyrning i andra hand tar föreningen ut en avgift enligt vad som anges i föreningens stadgar. Giltig ansökan skall fyllas i och lämnas till styrelsen, Se hemsidan för kontaktuppgifter eller under Kontaktuppgifter nedan. Tänk på att vara ute i god tid!
I ansökan ska det motiveras varför medlemmen vill hyra ut lägenheten. Uthyraren måste få uthyrningen bekräftad med ett godkännande från styrelsen, och en kopia på andrahandskontraktet ska lämnas in innan andrahandshyresgästen flyttar in. Efter ett år måste en ny ansökan göras.

Blanketter och mer information finner du på Dokument och Blanketter.

Anslagstavlor i entréerna är avsedda för föreningen och dess medlemmar. Bland annat sättar styrelsen upp Infobladet på anslagstavlorna.
All annan information och annonsering skall plockas ned, och det får ni gärna hjälpa till med.

Var aktsam så att inte brand uppstår. Se till att ha minst en brandvarnare som fungerar i lägenheten, och testa den en gång om året. Skaffa även brandsläckare och likannde utrustning som hjälper om olyckan skulle vara framme.

Föreningen är ansluten till Comhem. I månadsavgiften ingår TV med ComHems grundutbud, bredband 100 mb och IP-telefoni . Självfallet går det att utöka dessa tjänster, vilket du gör själv genom att kontakta ComHem. Den eventuella kostnaden för detta står du själv för.

Uppställning av cyklar, barnvagnar, kälkar och liknande får inte ske i trapphusen eller andra gemnsamma utrymmen. Detta är ett krav från brandskyddsmyndigheten. Likaså underlättas städbolagets arbete.

Cykelförvaring finns i valvet mellan gårdarna Blekingegatan 18 och Grindsgatan 37 och cykelrum finns i respektive nerfart i de gamla garagen där källarförråden finns på Grindsgatan. Var vänlig och märk din cykel med lägenhetsnummer. Med jämna mellanrum görs en cykelrensning. Barnvagnsförvaring finns på Blekingegatan 18 samt Grindsgatan 35, för nyckel till dessa kontakta styrelsen.

I en bostadsrättsförening delar vi alla på ansvaret för att vårat hus sköts och vår boendemiljö fungerar bra. Tänk därför på att:

  • Vara aktsam med föreningens gemensamma utrustning och utrymmen.
  • Visa hänsyn, tänk på att det är lyhört. När det är sent; gör inte saker som stör dina grannar utan att du särskilt har informerat dem.

Se till att fel och brister kommer till kännedom, antingen till Fastighetsförvaltaren eller till Styrelsen. Välj Kontakt ovan för kontaktuppgifter.

Föreningen har en grupp på Facebook. Tanken är att använda den till informaion, funderingar och liknande. Gruppen heter Ritaren 5 & 12.

Föreningen strävar efter att i möjligaste mån sköta förvaltningen av fastigheten själv. Dock anlitar föreningen ett städbolag för städning av föreningens allmänna utrymmen.

För den dagliga förvaltningen anlitas en fastighetsförvaltare.

Föreningen anlitar också en extern redovisningsbyrå för den ekonomiska förvaltningen.

Det är inte tillåtet att förvara gods av något slag i bostadsrättsförenigens allmänna utrymmen utan styrelsens tillstånd. Påträffat gods i allmänna utrymmen för vilket tillstånd saknas forslas bort och kostnaden för detta debiteras medlemmen.

Detta gäller självfallet även trapphusen.

Föreningen har ett garage med infart från Blekingegatan. Garaget har 14 parkeringsplatser för bil och 4 för motorcykel. För att anmäla intresse för en garageplats, maila styrelsen. Välj Kontakt ovan.

Historiskt är platserna väldigt populära, så var beredd att få stå i kö.

Det är förbjudet att grilla på balkonger, terrasser och innergård utan tillstånd från styrelsen på grund av att det stör dina grannar.

Varje uppgång har sin gård som kan användas av alla i föreningen. På sommaren planterar vi blommor och det finns bord och stolar uppställda. Alla i föreningen hjälps åt med skötseln, till exempel städning, vattning och liknande. Det finns en gårdsgrupp som samordnar gemensamma städdagar och kommer med förslag på förbättringar. 

Våra gårdar sitter ihop med gårdar från två andra föreningar. Läs här om vad som gäller. 

Du bör ha ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Det är avsett att täcka självrisken i föreningens fastighetsförsäkring.

Uppstår skador i din lägenhet som ger följdskador i fastigheten gäller din hemförsäkring om du har bostadsrättstillägg. Även om fastighetsförsäkringen gå in och täcker skador utanför din lägenhet ansvarar bostadsrättsinnehavaren för självrisken. För mer detaljer kontakta ditt försäkringsbolag då ovanstående kan skilja sig.

Föreningen anordnar varje år två städdagar för att snygga till på innergårdarna och i fastighetens allmänna utrymmen. Datum för dessa kommer i på hemsidan, vår Facebook-grupp och i Infobladet.
Genom att vi alla hjälper till med städningen medverkar vi till att minska föreningens utgifter, och håller på så sätt månadsavgiften nere. Samtidigt är städdagarna ett utmärkt tillfälle att lära känna dina grannar närmare och tillsammans öka trivseln i vårt hus. Andrahandshyresgäster kan självklart delta i bostadsrättsinnehavarens frånvaro.

Styrelsen meddelar sig via anslagstavlor i trappuppgångar eller informationsblad i brevinkasten när behov uppstår. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för att informationen vidarebefordras denne vid andrahandsuthyrning eller vistelse på annan ort.

Välj Kontakt ovan för kontaktuppgifter.

Varje lägenhet har ett låsbart källarutrymme för förvaring. Dessa är placerade i de gamla garagen på Grindsgatan 35 och 37. Det är också möjligt att nå  källarkontoren från innergårdarna. Av brandsäkerhetsskäl får inget placeras i gångarna utanför lägenhetens förrådsutrymme.

Månadsavgiften betalas in en månad i förskott och skall vara föreningen tillhanda senast den sista varje månad. För ej inkomna avgifter vid kontroll utgår försenings-avgift med 200 kronor. En vecka efter påminnelse skickas uteblivna betalningar för indrivning.

För frågor angående betalning av månadsavgiften hänvisar vi till vår ekonomiska förvaltare. Se hemsidan för kontaktuppgifter eller under Kontaktuppgifter ovan.

För att öppna portarnas med nyckel samt dörrar till cykel och barnvangsförråd används portnyckeln, som är märkt med bokstaven P. För att komma in i tvättstugan och ner till källarförråden används husmorsnyckeln, märkt HU.

Varje lägenhet har rätt till tre P-nycklar och två HU-nycklar. Om man förlorat en nyckel kan föreningens nyckelansvarig beställa en nya. Kostnaden är 1000 kronor som medlemmen får bekosta själv.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du om du klickar på länken FÖRENINGEN ovan.

Vi hoppas att det inte händer, men om du skulle upptäcka ohyra, till exempel kackerlackor, i din lägenhet eller gemensamma utrymmen kontakta styrelsen direkt. Välj Kontakt ovan.
Föreningen har en försäkring som omfattar bekämpning av ohyra.

Välj För medlem/Renovering ovan för utförlig information.

I föreningen råder eldningsförbud i alla eldstäder anslutna till våra rökkanaler, undantaget de som har godkänt provtrycksresultat.

Så om man har ett godkänt provtrycksresultat så går det bra att njuta av en brasa i kakelugnen. Annars behöver man ordna detta.

Ett tips är att googla på ”rökkanaler” så får man många olika företag som kan hjälpa till.

Föreningen har ett så kallat avrops-avtal med en snöskottningsfirma för takskottning. Det innebär att föreningen kontaktar firman om det behöver skottas från taken. Om du ser att det behöver skottas, kontakta styrelsen. Välj Kontakt ovan för kontaktuppgifter.
Skottning på gårdarna görs av fastighetsförvaltaren.

Varje trapphus har sopnedkast vid entrén.

Vi har också en behållare för kompost-avfall, den finns innanför dörren bredvid entrén till Blekingegatan 18 som du öppnar med nyckeln som går till porten. I detta utrymme finns också påsar för kompost. Skulle det saknas, kontakta styrelsen så ordnar vi nya.

På Grindsgatan finns också ett utrymme för återvinning av tidningar och kartonger. Tänk på att endast lägga tidningar i den behållare som är närmast dörren (pappåsar läggs i behållarna för kartong) och tillplattade kartonger i de andra två behållarna. Inget annat ska slängas här, exempelvis plastpåsar.

Stockholm Stad har mobila miljöstationer där du bland annat kan lämna farligt avfall och småelektronik. Mer information om detta, samt turlista hittar du på Stockholm Stads hemsida. Där du även finner var du gör av med andra grovsopor.

Städning sker en gång i veckan och varannan vecka under sommaren.
Om du känner att du inte är nöjd med städningen. Dokumentera detta och skicka ett mail till styrelsen så kan vi ta det vidare. Välj Kontakt ovan för kontaktuppgifter.

Förvara inte sopor, skor, stövlar möbler, dörrmattor eller något alls i trapphusen. Det gör det svårt för vårt städbolag att städa och är inte tillåtet enligt brandmyndigheten. Det är även hindrande för ambulanstransporter, och det ser inte så trevligt ut.

Vår fastighetsförvaltare tar hand om det som står i trapphusen, och debiterar medlemmen för bortforsling.

Föreningen har tre bokningsbara tvättstugor. En på Blekingegatan 20 och två på Blekingegatan 18. De sistnämnda är i samma lokal.

Tvättstugan bokas med hjälp av en bokningscylinder med lägnehetsnummer som placerads på bokningstavlan i tvättstugan.

Efter avslutat tvättpass flyttas bokningscylindern till parkering på boknigstavlan eller ny tid.

Tvättbokning förfaller om den ej utnyttjas inom 30 minuter. Därefter gäller principen först till kvarn.
Varje lägenhet ansvarar för tvättcylindrar och nycklar till dessa. Förlorade cylindrar och nycklar återanskaffas genom fastighetesförvaltaren. En avgift utgår då som medlemen betalar själv.

Efter eller under tvätt städar vi. Vi koncentrerar oss på vad som kan bli bättre med en städinsats istället för vad den innan misslyckades med.

Föreningen brukar ha ordinarie årsstämma under maj månad. Motioner till stämman behöver komma in till styrelsen i god tid innan stämman, då de ska med i kallelsen som skickas ut minst två veckor innan stämman. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda eller mailas till styrelsen.

Information om stämman går ut i god tid innan.

Är du själv, eller vet du någon annan, som är intresserad av att hjälpa till med styrelsearbetet, maila styrelsen som kontaktar valberedningen.  

Inom vårt närområde finns tre så kallade FTI-stationer (FTI=Förpackning och Tidningsinsamlingen) för återvinning av glas, metall, papp, plastförpackningar och batterier. Mer information hittar du här: https://www.ftiab.se/173.html

Frågor och svar

Här kommer vi samla de frågor som dyker upp. En del information finns också under  Bra att veta ovan.

Ett annat alternativ är att ta slangen som finns i soprummet där vi har matavfall och spola av hojen på gatan. 

Ett annat alternativ är att kontakta garageansvarig och fråga om det går bra att spola av hojen i garaget.

​Utdrag ur lägenhetsregstret görs via SBC. Skicka ett mail till dem (kundtjanst@sbc.se)​​ där ni uppger att ni vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret tillsamanns med ert namn, lägenhetsnummer och namnet på bostadsrättsföreningen (BRF Ritaren 5 & 12). SBC kommer sedan att skicka utdraget till er per post.