Föreningen

Copyright © All Rights Reserved

Föreningen


Kontaktuppgifter:


Föreningen har en egen brevlåda på bottenvåningen i gårdshuset Blekingegatan 20.


Adress:

Styrelsen BRF Ritaren 5 & 12

Blekingegatan 20, ög

118 56 STOCKHOLM


Epost: styrelsen@brfritaren5och12.se

Org. nr.: 769603-9333

Hemsida: admin@brfritaren5och12.se


Underhållsplan 2013

Ekonomisk förvaltning:                                                

SBC                                                                               

Tel: 0771-722722                                                         

Epost: kundtjanst@sbc.se                                             

Hemsida: www.sbc.se                                                   

                                         

Teknisk förvaltning:


Fastighetshjälpen

Felananmälan och alla ärenden kan mailas till: Info@fastighetshjälpen.se

Telefontid: vardagar 08-11

Telefon: 08-602 84 00

Jour telefon: 0709 - 20 30 90

 

Information om vårt hus:


Byggnadsår: 1905

Ombyggnad / renovering

1976
Fastigheten totalrenoverades och bl.a. utfördes utbyte av samtliga rörstammar.

2005
Spolning av samtliga rörstammar skedde. 
Hissar installerades från plan 5 till de nybyggda vindarna. Elinstallationer har bytts ut.

1996 
Ommålning av fönstren mot gatan
2011
Ommålning av fönstren mot gården

1997 
Installerades vattenburen fjärrvärme och nytt ventilationssystem.

2007
Installerades egen undercentral för fjärrvärme

2012
Spolning av samtliga rörstammar skedde. Beräknad livslängd på rörstammarna är satt till 2030.


Antal lägenheter/lokaler:

Föreningen består av 81 bostadslägenheter varav 2 hyreslägenheter (79kvm resp. 35kvm), 6 lokaler och garage med 14 bilplatser, 4 mc-platser.


Yta och utformning:

Uppgifter om lägenheternas yta och utformning framgår av lägenhetsförteckningen


Grundläggning 
Murar eller plintar på berg


Källarytterväggar
Betong och sten


Stomme
Tegel och betong


Bjälklag
Över källare: Betong och stålbalkar


Mellanbjälklag
Trä


Vindsbjälklag
Trä, brandisolerat


Fasader

Putsade. Renovering av fasaderna på innegårdarna skedde 2004. Renovering av fasader mot Grindsgatan och Blekingegatan skedde 2007


Fönster 
Karmar och bågar av trä. Två-glasfönster


Yttertak
Sadeltak med takbeläggning av falsad plåt


Trapphus
Trapp- och golvbeläggning av sten. Väggar och tak målade


Hiss
En hiss för 4 personer i vardera trapphus


Tvättstugeutrustning
2 tvättstugor med totalt 7 tvättmaskiner, 2 centrifuger, 3 torktumlare och 3 torkskåp


Uppvärmning 
Vattenburen fjärrvärme levererad från egen undercentral. Kakelugnar finns i flertalet lägenheter. Vissa av kakel-ugnarna kan få användas efter provtryckning.

Dock råder det generellt eldningsförbud i fastighetens kakelugnar!

Ventilation 
Mekanisk frånluft. Senast registrerad OVK gjordes 2009. Ny OVK skall utföras år 2019


Sophantering
Sopnedkast på bottenvåning i varje trapphus


Installationer
Vatten- och avlopp, el och fjärrvärme genom anslutning till de allmänna anläggningarna


Förråd
Lägenhetsförråd i källare
Välkommen Till Brf Ritaren 5 & 12